Geplaatst op

Retourpinnen

Retourpinnen, we kennen het in Nederland nog niet zo goed, maar internationaal komen we het al veel vaker tegen. Komt een consument iets terugbrengen in de winkel? Dan is het via een omgekeerde pintransactie mogelijk om digitaal geld terug te geven, in plaats van daarvoor contant geld te gebruiken.

Omgekeerde pintransactie

Op het moment dat u als consument een bepaalde aankoop afrekent met uw pinpas komt daar geen contant geld aan te pas. Zou u het product retourneren? Dan vindt de uitbetaling vaak wel contant plaats. Dankzij retourpinnen is dat niet meer nodig, dit maakt het mogelijk om het geld ook weer elektronisch over te maken via het gebruik van de bankpas. Het is voldoende om als het ware een negatief bedrag te laten pinnen, ter waarde van het bedrag dat u de consument retour wenst te geven. Vervolgens kan de klant een pinbon ondertekenen, om aan te geven dat het geld retour is gestort.

Voordeel van retourpinnen

Het grote voordeel van retourpinnen is dat consumenten niet met grote hoeveelheden contant geld over straat hoeven en dat u dit als winkelier niet achter de hand hoeft te houden. Het retourpinnen biedt op die manier uitkomst bij zowel het verwerken van retouren als het terugbetalen van een borg na de huur van bijvoorbeeld een aanhangwagen. Winkels hoeven de hoge bedragen niet in de kassa achter de hand te houden en de consument kan het geld direct op een bankrekening laten storten, om daar vervolgens meteen de beschikking over te hebben.

Contact met de bank

Wilt u als winkelier gebruik maken van retourpinnen? Dan dient u daarvoor contact op te nemen met de bank waar u klant bent, de banken bepalen immers individueel of het mogelijk is om hier gebruik van te maken. Banken kunnen zelf bepalen of er voldoende belangstelling voor het retourpinnen bestaat, waardoor u het nog niet overal af kunt nemen. De kans is groot dat het retourpinnen in Nederland de komende tijd verder uit zal groeien, nu het ook internationaal duidelijk lijkt dat dit een succesvolle methode blijkt om retouren aan klanten uit te kunnen betalen.

Geplaatst op

Kredietunie

Een Kredietunie vormt een initiatief om geld uit te lenen aan ondernemers, zodat zij kunnen investeren en groeien. Er bestaan diverse Kredietunie’s in Nederland, die naast geld ook ervaring en bijvoorbeeld een netwerk aanbieden om startende ondernemers op weg te helpen.

Crowdfunding

Het unieke van een Kredietunie is dat men er gebruik maakt van een vorm van crowdfunding, door samen geld bij elkaar te brengen. Bestaande MKB-ondernemers kunnen zich aanmelden als geldverstrekkende partij en coach. Ze geven een bepaald bedrag aan dat ze maximaal willen uitlenen en committeren zich bovendien tot het ondersteunen van startende ondernemers. De startende ondernemer heeft dankzij crowdfunding de mogelijkheid om geld te lenen vanuit de Kredietunie. Dankzij het gecombineerde initiatief lopen de bestaande ondernemers slechts een beperkt risico, terwijl er aan de andere kant voldoende geld bij elkaar komt om de doelen te realiseren.

Voor en door ondernemers

Het unieke van een Kredietunie is dat dit zowel voor als door ondernemers kan worden opgestart. Het zijn de startende ondernemers die vaak tegen een ‘nee’ aanlopen bij de bank en daarom op zoek zijn naar alternatieve vormen van financiering. Ze kunnen dankzij de Kredietunie gebruik maken van een krediet verspreid over meerdere geldverstrekkers, die er door middel van crowdfunding voor zorgen dat er voldoende geld bij elkaar komt. Door allemaal een beetje in te leggen ontstaat er een groot bedrag. Uiteraard leggen de ondernemers het geld zonder winstoogmerk bij elkaar, om startende ondernemers te kunnen helpen.

Geld lenen zonder bank

De Kredietunie maakt het geld lenen zonder bank mogelijk en zorgt er daarmee voor dat ook startende ondernemers met voldoende kapitaal van start kunnen gaan. De banken zijn al enkele jaren behoorlijk terughoudend en dragen op die manier niet bij aan het herstel van de economie in Nederland. De verschillende bestaande ondernemers die deelnemen aan de Kredietunie zorgen er met hun beschikbare kasmiddelen voor dat het geld weer aan het rollen komt en de economie er bovenop kan komen. Bovendien draagt Kredietunie aan de hand van crowdfunding bij aan een betere onderlinge solidariteit tussen de ondernemers, die elkaar verder kunnen helpen.

Geplaatst op

Geld lenen voor een auto zonder BKR

Geld lenen voor een auto zonder BKR? Is uw huidige auto toe aan vervanging of komt er een grote beurt aan? Een andere auto kan uiteindelijk goedkoper zijn in de vaste lasten zoals brandstofverbruik, verzekeringen, wegenbelasting en onderhoud. Geld lenen voor auto kan een lening uitkomst bieden. Voor een autolening dient u wel met een aantal zaken rekenschap te houden. Zo dient u erover na te denken of u het gehele bedrag wat u nodig bent voor uw auto nodig bent of dat u zelf ook een bepaald bedrag wilt inleggen. Hoe meer u zelf betaald, hoe voordeliger het uiteindelijk is. Immers, geld lenen kost geld en u betaald rente over de autolening en hoe minder u leent, des te minder u aan rente moet betalen. Verder dient u ook de looptijd in de gaten te houden. Sluit nooit een hogere lening af als de levensduur van de auto. Verder wordt bij het afsluiten van een autolening rekenschap gehouden met uw huidige inkomen, of u een koophuis hebt en of u een vaste of variabele rente wenst. U kunt een persoonlijke lening afsluiten, krediet op betaalrekening of een doorlopend krediet. De laatste twee mogelijkheden raden wij af. Immers, u doet direct een grote betaling zodat de auto direct van u wordt. Wilt u een auto op afbetaling? Leg dit verzoek dan neer bij de autodealer. Autodealers die auto’s verkopen/lenen op afbetaling hebben dit vaak al intern geregeld of hebben gespecialiseerde volmachten hiervoor. Let wel goed op de rente die u krijgt want deze is vaak hoger als bij de bank. Zoals eerder aangegeven is de levensduur ook van belang en stem dit af op de looptijd. Looptijden variëren enorm van enkele maanden tot enkele jaren. Dit is afhankelijk door; waarde auto, eigen inleg en hoeveel u per maand wilt betalen aan rente en aflossing.

Geld lenen voor een auto zonder BKR

Natuurlijk kunt u geld lenen zonder een BKR registratie. Echter, het bedrag zal beduidend laag zijn. Alles boven de 600 euro dient namelijk te worden doorgegeven aan het Bureau Krediet Registratie. Kredietverstrekkers die zich niet houden aan deze regel zal worden bestraft door de Autoriteit Financiële Markten kort gezegd de AFM. Als u gaat geld lenen voor een auto zonder BKR registratie zou het dus om enkele honderden euro’s gaan. Uiteraard kan de maandelijkse rente hierop invloed hebben. Zo kan de auto goedkoper worden naarmate u meer rente gaat betalen. Dergelijke constructies zijn vaak moeilijk te begrijpen en raden wij ook af. Pas nadat u alles goed begrijpt, zet dan uw handtekening. Let op, verzeker de auto alvorens u wegrijdt bij de garage.
Financiering afsluiten voor een nieuwe auto kan uiteindelijk voordelen opleveren maar let goed op de leenvorm, vaste auto lasten per maand en de levensduur van het voertuig.

Geplaatst op

Fraude met euribor rente

Euribor Rabobank
Fraude met de Euribor rente door de Rabobank is een feit. De Rabobank heeft opzettelijk gefraudeerd met de euribor rente door het percentage (%) te beïnvloeden. Het lenen op euribor was voor de crisis in zekere zin niet toegankelijk voor iedereen. Wanneer u enigszins vermogend was en (beperkte) kennis van financiële zaken hebt dan was het geld lenen op euribor rente wel mogelijk. Tussenpersonen wezen mensen nauwelijks op deze leningsmogelijkheid omdat de provisies voor de tussenpersonen beduidend lager zijn of werd er zelfs helemaal geen provisie geven aan de bemiddelaar. Mensen die zich wat meer hebben verdiept in financieringsmogelijkheden kwamen erachter dat er ook geleend kan worden via de Euribor stelsel. De euribor rente is gebaseerd op leningen van banken naar banken en visa versa. Hebt u een euriborlening bij de Rabobank en hebt u hierdoor (veel) verlies geleden? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op uw verliezen. Er zijn al verscheidende procedures aan de gang dus het is zeker aan te raden dat u deze procedures nauwlettend volgt. Immers, u moet geen financiële nadelen ondervinden door fraude bij de bank. De bank dient een veilige haven te zijn voor iedereen maar de laatste jaren komt steeds meer aan het licht waardoor het vertrouwen in banken daalt. Banken kunnen omvallen, fraude plegen en verkeerd c.q. foute advies geven waardoor u financieel nadeel lijdt. Gelukkig biedt de Nederlandse staat wel het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per rekeninghouder. Echter, er zijn bepaalde voorwaarden aan gebonden. Hebt u meer dan 100.000 euro bij één bank? Verdeel dan uw vermogen bij verschillende banken. Zie ook depositogarantiestelsel voorwaarden zodat u niet voor verassingen komt te staan wanneer de bank toch omvalt.