Onderhandse lening

Bij een onderhandse lening wordt geld geleend van een privépersoon. Deze lening kent enkele voordelen wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Onderhandse lening: wat is het?

Onderhandse lening, het klinkt een beetje duister. In realiteit is het niets anders dan het geld lenen van een privépersoon. Vaak zal dit een familielid of vriend zijn. Als ouder kan het handig zijn om geld aan kinderen te lenen, bijvoorbeeld om ze te helpen met een eerste stap als startende ondernemer (zeker nu de durfkapitaalregeling is afgeschaft) of bij een grote aankoop. Een onderhandse lening kent een aantal voor- en nadelen. Het kan prettig zijn om geld van een bekende te lenen omdat de voorwaarden meestal soepeler zijn dan bij een bank. Bij deze vorm van lening vindt geen registratie plaats bij het BKR. Of het kan juist een alternatief zijn wanneer een BKR-registratie een lening moeilijk maakt. Bovendien is het waarschijnlijk makkelijk communiceren met deze persoon en de lening wordt vaak afgesloten omdat men een lagere rente of langere looptijd vraagt onder bekenden. Hoe laag mag deze rente zijn? Hier komt de Belastingdienst bij kijken.

Minimale rente

De Belastingdienst heeft een minimale rente vastgesteld voor onderhandse leningen. De rente moet marktconform zijn. Komt de rente onder dit minimum dan wordt het verschil tussen werkelijke rente en minimum rente gezien als een schenking. Voor schenkingen gelden weer andere belastingregels waardoor een complexe situatie ontstaat. Aan de andere kant kunnen de schenkingsregels voor beide partijen gunstig uitpakken. Voor ouders die een onderhandse lening met hun kind afsluiten, is het toegestaan om de rente weer te schenken aan het kind. Dit is een vrijstelling van de schenkbelasting en op het moment ligt dit op een maximum van 5000 euro per jaar. Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreide informatie over de mogelijkheden van een onderhandse lening en daarbij horende vrijstellingen. Vanzelfsprekend is het belangrijk om deze informatie goed te lezen voordat een onderhandse lening wordt aangegaan, zodat u niet later voor verrassingen komt te staan.

Stel een contract op

Een lening afsluiten met een bekende of familielid kent een groot gevaar. Geldzaken kunnen leiden tot ruzies wanneer er geen goede afspraken worden gemaakt. Een eenvoudige oplossing hiervoor is het opstellen van een contract waarin duidelijke afspraken zijn opgesteld. Dit wordt ook wel een onderhandse akte genoemd. Welke gegevens moeten hier in worden opgenomen?

  • Naam en adres van beide partijen
  • Hoogte van het geleende bedrag
  • Startdatum van de lening
  • Looptijd van de lening
  • Rente over het geleende bedrag

Online kunt u eenvoudig een modelcontract vinden met mogelijk aanvullende gegevens. Wie zekerheid zoekt over een onderhandse lening laat de akte bij een notaris vastleggen. Het is sinds enige jaren niet meer verplicht om dit bij de Belastingdienst te doen. Naast de zekerheid van een contract is het voor beide partijen belangrijk om van te voren goed na te denken over de hoogte van het te lenen bedrag. Terugbetaling moet een realistisch scenario vormen, anders ontstaan er voor beide partijen problemen van zowel financiële als emotionele aard.