Fraude met euribor rente

Euribor Rabobank
Fraude met de Euribor rente door de Rabobank is een feit. De Rabobank heeft opzettelijk gefraudeerd met de euribor rente door het percentage (%) te beïnvloeden. Het lenen op euribor was voor de crisis in zekere zin niet toegankelijk voor iedereen. Wanneer u enigszins vermogend was en (beperkte) kennis van financiële zaken hebt dan was het geld lenen op euribor rente wel mogelijk. Tussenpersonen wezen mensen nauwelijks op deze leningsmogelijkheid omdat de provisies voor de tussenpersonen beduidend lager zijn of werd er zelfs helemaal geen provisie geven aan de bemiddelaar. Mensen die zich wat meer hebben verdiept in financieringsmogelijkheden kwamen erachter dat er ook geleend kan worden via de Euribor stelsel. De euribor rente is gebaseerd op leningen van banken naar banken en visa versa. Hebt u een euriborlening bij de Rabobank en hebt u hierdoor (veel) verlies geleden? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op uw verliezen. Er zijn al verscheidende procedures aan de gang dus het is zeker aan te raden dat u deze procedures nauwlettend volgt. Immers, u moet geen financiële nadelen ondervinden door fraude bij de bank. De bank dient een veilige haven te zijn voor iedereen maar de laatste jaren komt steeds meer aan het licht waardoor het vertrouwen in banken daalt. Banken kunnen omvallen, fraude plegen en verkeerd c.q. foute advies geven waardoor u financieel nadeel lijdt. Gelukkig biedt de Nederlandse staat wel het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per rekeninghouder. Echter, er zijn bepaalde voorwaarden aan gebonden. Hebt u meer dan 100.000 euro bij één bank? Verdeel dan uw vermogen bij verschillende banken. Zie ook depositogarantiestelsel voorwaarden zodat u niet voor verassingen komt te staan wanneer de bank toch omvalt.