Lening berekenen

Een lening berekenen is dankzij een groot aantal aanbieders eenvoudig. Het helpt vooral ter oriëntatie voordat een offerte wordt aangevraagd.

Welk bedrag kan geleend worden?

Geld lenen kan op verschillende manieren. Door het grote aanbod is een lening aangaan eenvoudig. Grote concurrentie betekent dat diverse aspecten van de lening kunnen verschillen. De belangrijkste onderdelen van een lening zijn het te lenen bedrag, de rente en de periode van afbetaling. Maar voordat een lening kan worden afgesloten moet duidelijk zijn wat het maximale bedrag is dat men kan lenen. Een financiële instelling wil immers een realistische inschatting maken over de vraag of de lening daadwerkelijk met rente wordt terugbetaald. Voor degene die een lening afsluit is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de extra maandlasten die een lening met zich meebrengt. Bij de berekening zal rekening worden gehouden met een aantal factoren.

Online lening berekenen

Vrijwel elke aanbieder van leningen biedt een online tool aan waarmee een snelle berekening kan worden gemaakt van het te lenen bedrag. Het is belangrijk om te weten dat deze berekening altijd een indicatie is van de lening. Wanneer de daadwerkelijke aanvraag voor de lening wordt gedaan, zal de aanbieder een gedetailleerde berekening doen die tot een definitieve offerte zal leiden. Een online rekentool zal doorgaans bestaan uit twee velden: het leenbedrag en de gewenste looptijd. Met de rente die de aanbieder hanteert wordt een maximaal leenbedrag berekend. Wanneer de berekening direct bij een financiële instelling wordt gedaan, zullen meestal een aantal extra gegevens worden gevraagd. Dit zijn: woont u samen, heeft u kinderen en woont u in een eigen huis? Uit deze antwoorden volgen nog een aantal vervolgvragen over het netto inkomen (wanneer van toepassing ook van de partner) en de hoogte van de hypotheek. Hiermee kan de aanbieder al een eerste maximum van de leensom prijsgeven. Veel rekentools geven vervolgens de mogelijkheid om het te lenen bedrag aan te passen. Met dit bedrag kunnen als laatste de maandlasten en looptijd worden onderzocht. Een lager maandbedrag zal net als een langere looptijd leiden tot een hogere lening. Door met deze bedragen te variëren kan een beeld gevormd worden van de uiteindelijke lening.

Verschillende soorten leningen berekenen

Wie op de website van een financiële instelling kijkt, zal snel de rekentool tegenkomen. Over het algemeen wordt hier een standaard lening en het maximale te lenen bedrag mee berekend. Daarnaast zijn een aantal websites te vinden die een uitgebreider aanbod van leencalculators aanbiedt. Deze calculators kunnen verschillende aspecten van de lening berekenen: denk hierbij aan de hoeveelheid rente, de restschuld of toename van de schuld. Ook de verschillende soorten leningen kunnen apart worden berekend. Een persoonlijke lening is anders opgebouwd dan een doorlopend krediet en zal vaak in een ander maximaal te lenen bedrag resulteren. Het kopen van consumptiegoederen op afbetaling is heel eenvoudig en aanlokkelijk. Maar is het wel een gunstige betalingsregeling? Met een speciale calculator is een eenvoudig antwoord te krijgen op de vraag of een aanschaf op afbetaling niet veel duurder uitpakt dan de rente die wordt ontvangen op een spaarrekening.