Nominale rente

Nominale rente: wat levert sparen jaarlijks op
Nominale rente is het rentepercentage op jaarbasis wat kan verschillen van de effectieve rente wanneer een bank de rente meerdere keren per jaar uitkeert.

Nominaal en effectief

Nominale rente is het rentepercentage dat wordt berekend over spaargeld op jaarbasis. Vaak keert men rente op jaarbasis uit, maar per kwartaal uitbetalen is bij banken niet uitzonderlijk en sommigen doen dit zelfs per maand. Wanneer een bank meerdere keren per jaar de rente uitbetaalt, krijgt men te maken met effectieve rente. Op jaarbasis is de effectieve rente van bijvoorbeeld een spaarrekening hoger dan de nominale rente omdat tussentijds rente wordt bijgeschreven. Dit resulteert in een hoger spaarbedrag waar weer rente over wordt berekend. De effectieve rente zal over een jaar dan hoger zijn dan de nominale rente.

Rendement berekenen

Men kan het jaarlijkse rendement van een spaarrekening eenvoudig berekenen. De nominale rente is meestal te vinden op een afschrift of rekeningoverzicht. Het rendement is dan de inleg gedeeld door 100 maal de nominale rente. Het rendement van een effectieve rente die per kwartaal wordt uitgerekend vereist steeds een extra rekenstappen waarbij de inleg door toevoeging van de uitkering iets verhoogd wordt. Dus zou men altijd naar banken moeten zoeken die per kwartaal uitkeren? Hier moet men goed onderzoek naar doen, want veel banken die per kwartaal uitkeren, hanteren een lager nominaal rentepercentage zodat het gunstige effect wordt tenietgedaan. Rentes die in reclames worden genoemd zijn vrijwel altijd de gunstige nominale rente. De verplichting om de effectieve rente ook te noemen, wordt meestal voldaan in kleine lettertjes. Ook is het belangrijk om voorbij de kale nominale rente te kijken naar het jaarlijkse kostenpercentage, zowel bij afsluiting van een lening als een gewone spaarrekening.

Rente vergelijken

Rente vergelijken is tegenwoordig heel eenvoudig dankzij allerlei online vergelijkingssites. Welke rol speelt nominale rente hier in? Banken hanteren twee basisvormen van sparen: met variabele of vaste rente. Bij een gewone spaarrekening zal de rente variabel zijn en dus tijdens het spaarproces kunnen veranderen. Aangezien bij deze vorm van sparen de rente meestal per kwartaal wordt uitgekeerd, is het belangrijk om bij vergelijkingen te zoeken naar de effectieve rente. Bij zogenaamde spaardeposito’s zet men een spaarbedrag voor langere tijd vast. De rente wordt hier meestal jaarlijks bijgeschreven en hier heeft men dan wel te maken met nominale rente. Kijk bij vergelijkingen van deposito’s niet alleen naar de nominale rente maar ook kosten per maand, de hoogte van de depositogarantie en minimale looptijd.