Dynamiet Nederland

Dynamiet Nederland is een bureau dat consumenten helpt bij het verwijderen van een BKR-registratie waardoor het afsluiten van leningen lastig wordt.

Negatieve registratie, geen lening: wat is het BKR?
BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze onafhankelijke stichting is in het leven geroepen om een overdaad aan kredieten en daaruit volgende problemen te voorkomen. Het BKR registreert persoonlijke leningen en afbetalingsregelingen bij aanschaf van producten. Betalingsachterstanden op leningen worden ook in het register opgenomen. Organisaties die zijn aangesloten bij het BKR krijgen toegang tot de database van de stichting en kunnen op deze manier bekijken of het verstandig is om iemand een lening te verstrekken. Ook is het mogelijk om de eigen gegevens op te vragen bij het BKR. Het BKR beoordeelt zelf geen kredietwaardigheid, het versterkt alleen gegevens wanneer hier door een andere partij om wordt gevraagd. Deze partij kan op basis van de gegevens besluiten of een lening kan worden verstrekt. Vanzelfsprekend is een negatieve registratie vervelend wanneer men een kleine afbetalingsregeling wil aangaan. Maar wat als u een hypotheek wilt afsluiten en, om welke reden dan ook, dit door een negatieve registratie geen doorgang kan vinden? Een lastige situatie ontstaat, waar gelukkig een oplossing voor bestaat.

Dynamiet Nederland helpt een negatieve BKR-registratie

Registratie bij het BKR is omgeven met een zweem van feitelijkheid. Toch blijft registratie mensenwerk en sluipen er fouten in het systeem die verstrekkende gevolgen kunnen hebben, soms op cruciale momenten. Dynamiet Nederland is een juridische dienstverlener die consumenten helpt om de kredietwaardigheid te herstellen. Banken leunen alleen nog maar op de BKR-registratie en laten geen ruimte meer voor individuele verklaringen waardoor een lening zonder problemen doorgang kan vinden. Dynamiet Nederland concentreert zich juist wel op het individuele geval en probeert te achterhalen wat de werkelijke situatie is en welke mogelijkheden bestaan om registratie te verwijderen. Vandaar dat een inventarisatie van de persoonlijke situatie altijd nodig is.

Terechte of onterechte BKR-registratie

Omdat de reden van registratie per geval kan verschillen, biedt Dynamiet Nederland een aantal diensten. Het is van te voren belangrijk om te beseffen dat de zaak enige kans van slagen moet hebben. Het bedrijf biedt geen garantie voor het verwijderen van elke BKR-registratie. Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen onterechte en terechte registratie. Een onterechte registratie vindt vaak plaats omdat de regels niet goed worden nageleefd. Dynamiet Nederland kan dit met onderzoek aan het licht brengen om vervolgens de registratie ongedaan te maken. Een terechte registratie verwijderen is lastiger maar kan soms succesvol zijn. Het is hierbij van belang dat de klant financieel gezond is. Er moet worden bewezen dat de kans op een nieuwe betalingsachterstand miniem is.

Welke diensten biedt Dynamiet Nederland nog meer?

Dynamiet Nederland controleert herstelcoderingen en vergeten einddata van registratie die de kredietwaardigheid blokkeren. Het bureau helpt bij het voorkomen van nieuwe betalingsachterstanden. Ook kan het bemiddelen met schuldeisers en de schuld afkopen of laten verjaren. Dynamiet Nederland werkt bij voorkeur zonder rechtsgang maar in enkele gevallen zal het adviseren om verwijdering van een kredietverstrekking via een gerechtelijke procedure af te dwingen.