Rood staan

Rood staan kan uitkomst bieden als u tijdelijk zonder geld zit. Er zijn namelijk van die maanden dat alles tegelijk komt. Het kan dan al snel gebeuren dat u zonder geld zit omdat vaste lasten worden afgeschreven en uw loon/uitkering pas een aantal dagen later op uw bankrekening gestort wordt. Rood staan kan op uw lopende betaalrekening. Verder bieden verschillende banken om tijdelijk rood te staan. De ING heeft bijvoorbeeld een kwartaallimiet. Met de kwartaallimiet van de ING bank kunt u rood staan op uw lopende betaalrekening en kunt u tevens het gewenste bedrag pinnen. Verder dient u lopende rekening minimaal per kwartaal 1 volledige dag (24 uur) in de plus (+) te staan. Rood staan geldt vaak voor bedrag €500, €1000 en €2000 euro. Let wel op de rente die u hierover betaald en houdt er rekening mee dat geld lenen geld kost. Want als u rood staat leent u geld van de bank en hierover wordt rente berekent.

Tijdelijk extra financiële ruimte

Vooral de december maand is een dure maand. Sinterklaas, vakantie, kerst en oud en nieuw. Op deze dagen is het fijn om budget te hebben en daarom kan rood staan uitkomst bieden. De limiet van het bedrag dient u vast te stellen met uw bank. Rood staan op lopende betaalrekeningen zijn vaak beperkt. Als u een groter bedrag wilt lenen dan kan een creditcard uitkomst bieden. De hoogte van het financiële bedrag op uw creditcard hangt vaak samen met de hoogte van uw salaris. Verder kunt u natuurlijk ook altijd een lening afsluiten tegen een vast- of variabelerente.

Rood staan en BKR

Rood staan kan bij alle Nederlandse banken. ING, ABN, Rabobank, SNS (regiobank), knab en ASN. Hebt u (negatieve) BKR registratie? Overleg dan met uw bank wat het beste is voor uw situatie. U moet namelijk niet onnodig veel schulden creëren. Zoals gezegd hangt vrijwel alles samen met de maandelijkse bijschrijvingen op uw betaalrekening. Aan de hand hiervan kan berekent worden hoeveel u rood kunt staan, hoeveel u kunt lenen of de hoogte van creditcard betalingen. Elke bank hanteert zijn eigen normen dus lees altijd de voorwaarden. Verder dient u voor alle financiële producten minimaal 18 jaar oud te zijn. Verder wordt bij aanvragen rood staan een BKR toets door uw bank uitgevoerd. De bank vraagt dus uw gegevens op bij het Bureau Krediet Registratie afgekort dus het BKR. Bij een positief resultaat kunt u binnen enkele dagen rood staan of geld lenen.

Debetrente

De debetrente berekenen? Ga dan naar de website van uw bank om de actuele debetrente op te vragen. Deze vindt u vaak terug onder kostenoverzicht. Zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden en dat u altijd bestedingsruimte hebt. Overschrijdt u het totale kredietbedrag, dan bent u in verzuim. U hoeft hiervoor dus niet in gebreke te worden gesteld. Rentewijzigingen vinden vrijwel dagelijks plaats. De rente van rood staan is dus vaak variabel en op jaarbasis. Dat betekent dus dat uw bank op ieder moment de rente kan wijzigingen. Ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt, de kosten, concurrentiepositie op de markt van leningen en dergelijke beïnvloeden de rente. Een rentestijging dient de bank aan te kondigen maar een rentedaling niet.

Rood staan opzeggen

Vrijwel bij alle banken kunt u kosteloos rood staan opzeggen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via online internetbankieren. Niet alleen u maar ook andere partijen kunnen de overeenkomst van rood staan ontbinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u failliet wordt verklaard, betaalrekening wordt opgeheven, u komt in de schuldsanering terecht, onder curatele gesteld worden, uw vermogen onder bewind wordt gesteld, u overlijdt, de hoogte van rood staan (limiet) is te hoog voor uw (huidige) financiële situatie. Zorg ervoor dan geen wanbetaler wordt wanneer u rekeningen niet langer kan betalen als u in het rood staat.