Negatieve BKR codering

Hebt u een negatieve bkr codering? Wij geven u een aantal tips hoe u van dergelijke negatieve bkr registraties kunt afkomen.

Negatieve BKR registratie opvragen

Hebt u een negatieve bkr registratie op naam dan kunt u hierdoor hinder ondervinden. Zo wordt geld lenen een stuk lastiger en kunt u dergelijke abonnementen ook moeilijker afsluiten. Uw bank of geldverstrekker zal namelijk een bkr check uitvoeren. Nadat de bkr check is uitgevoerd en deze een negatief advies geeft kan het zo zijn dat u geen geld kunt lenen. Hetzelfde geldt voor dergelijke abonnementen of andere diensten.

Negatieve BKR registratie verwijderen

Als u in een bepaalde periode niet aan uw financiële verplichting kon voldoen betekent dit niet dat u voor altijd problemen ondervindt als u wilt geld lenen. Het is daarom van groot belang dat u altijd goede en heldere afspraken maakt met de deurwaarder. Ga met de deurwaarder in gesprek en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Kansloos bent u nooit. Immers, alle partijen hebben baat bij een snelle en vlugge behandeling. De ene deurwaarder is de andere niet maar elke erkende deurwaarder zal openstaan om een regeling te treffen. Het is van belang dat u hier open voor staat. Verder is het ook belangrijk om u aan de afspraken te houden anders brengt het meer problemen met zich mee. Zo kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw boedel, auto of andere waardevolle spullen. Probeer dit ten alle tijde te voorkomen. Zodra juridische procedures gestart wordt door de deurwaarder of door het bedrijf/instantie waar u geld van hebt geleend zal extra kosten worden gevorderd. Deze extra kosten komen ook voor uw rekening.
Kijk ook op de pagina bkr registratie verwijderen voor meer informatie over bezwaar maken tegen u negatieve bkr codering.

Negatieve bkr en toch geld lenen

Het is mogelijk om geld te lenen zonder bkr. De mogelijkheden hiertoe zijn echter zeer beperkt. Als u een negatieve bkr registratie hebt en toch geld wilt lenen dan zal het bedrag enkele honderden euro’s betreffen. Zoals vaker gezegd zijn alle kredietverstrekkers gebonden aan regels en wetten waarbij er een meldingsplicht van toepassing is. Wel moet opgemerkt worden dat u niet volledig kansloos bent om geld te lenen ondanks een negatieve bkr registratie. De voorwaarden van de betreffende geldlening zal worden aangescherpt. Zo zal de bank u kunnen vragen of iemand garant voor u kan staan of dat u een onderpand geeft. Het onderpand kan bestaan uit rechten, geld of goederen.