Kwijtschelding

Kwijtschelding schulden
Schulden kunnen soms zo hoog oplopen dat terugbetaling onmogelijk wordt. Dit is vanzelfsprekend vervelend voor de schuldeiser. Totale of gedeeltelijke kwijtschelding is vervolgens een van de mogelijke schuldenregelingen. Meestal zal een schuldeiser in eerste instantie een incassobureau inschakelen om de schulden terug te vorderen. Wanneer terugbetaling onrealistisch wordt, heeft het herhaaldelijk sturen van incasso’s geen zin meer en moet er naar een alternatieve oplossing worden gezocht. Toch is een kwijtschelding vaak geen overwinning voor de schuldenaar. Ook moet de schuldeiser in het geval van een onderhandse lening goed opletten of de fiscus de kwijtschelding niet interpreteert als een schenking.

Minnelijke schikking

Wie te grote schulden heeft en over een zelfkritische houding beschikt, kan op een gegeven moment besluiten dat de situatie onhoudbaar is. In dat geval zal men proberen om een schikking te treffen met de schuldeiser voor een gedeeltelijke kwijtschelding. Dit wordt vaak een kwijtschelding via minnelijke schikking genoemd. Men probeert met de schuldeiser een afspraak te maken over een gedeeltelijke terugbetaling in combinatie met kwijtschelding. De schuldeiser hoeft niet op dit voorstel in te gaan. Wanneer de schulden te hoog zijn, zal de schuldeiser soms kiezen voor gedeeltelijke kwijtschelding zodat in ieder geval een bedrag wordt terugbetaald.

Schuldsanering

Wanneer de schuldeiser niet ingaat op een voorstel voor minnelijke schikking heeft de schuldenaar de mogelijkheid om de rechter te vragen om schuldensanering. Wanneer de rechter dit toekent moet de schuldeiser akkoord gaan met een gedeeltelijke kwijtschelding. Dat hier schuldsanering aan wordt gekoppeld laat zien dat een kwijtschelding geen miraculeuze oplossing vormt. Schuldsanering bestaat uit strenge voorschriften en zal tijdelijk resulteren in een ander levenspatroon waarbij ook afstand moet worden gedaan van bezittingen. Belastingteruggaven worden direct gebruikt voor schuldsanering en wanneer men werkeloos is, krijgt men sollicitatieplicht opgelegd. Bovendien zal tot 5 jaar na sanering hiervan een melding worden gemaakt bij het BKR om zo te voorkomen dat men in oude patronen vervalt.

Bij overlijden

Wie komt te overlijden kan vervelend genoeg schulden achterlaten aan nabestaanden. Een aantal kredietverstrekkers gaat automatisch over tot (gedeeltelijke) kwijtschelding na overlijden. Bij sommige kredietverstrekkers moet men voor kwijtschelding na overlijden speciaal een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Voor het kwijtschelden van schulden na overlijden is het zeer belangrijk om de voorwaarden en mogelijke extra kosten te bestuderen voordat men een lening afsluit.