Betalingsachterstand

Betalingsachterstand: is helaas een groeiend probleem. Betalingsachterstand ontstaat doordat men rekeningen niet op tijd kan betalen en wanneer dit oploopt zal men hierdoor in financiële problemen komen.

Betalingsachterstand

Het einde van de maand niet halen. Iedereen kent het wel. Toch leest men al een paar jaar zorgwekkende berichten dat het aantal mensen met een betalingsachterstand toeneemt. Een keer een rekening te laat betalen is tot daar aan toe, maar betalingsachterstanden kunnen zich als een olievlek verspreiden. Opeens wordt het moeilijk om elektriciteitsrekeningen, telefoonabonnement, zorgverzekering, huur of hypotheek te betalen. Wanneer betalingsachterstanden structureel worden, raakt men in een neerwaartse spiraal terecht die tot grote problemen kunnen leiden. Ook een groeiend aantal jongeren kampt met een betalingsachterstand waardoor het traject steeds vroeger wordt ingezet.

Stappenplan betalingsachterstand

Doordat betalingsachterstanden zich opstapelen, is het aan te raden om in een vroeg stadium in actie te komen. Schulden kunnen echter om verschillende redenen ontstaan en men kan daar niet altijd controle over krijgen. NVKK, de Vereniging schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is speciaal opgericht om woeker te bestrijden. Zij hebben een stappenplan opgesteld waarmee men zelf betalingsachterstanden kan oplossen. De basisgedachte is dat men inzicht verkrijgt in de financiële huishouding. In stap 1 zet men de schulden op een rij. Stap 2 gaat over de mogelijkheid om maandelijks af te lossen. Met stap 3 wordt de complete financiële situatie van het huishouden opgegeven (uit hoeveel gezinsleden bestaat het huishouden, wat zijn de inkomens, bezit men een auto?) Stap 4 bestaat uit het maken van een eigen begroting. Stap 5 resulteert in een betaalplan. Per stap geeft het NVKK handige tips die kunnen helpen om het betaalplan zo gunstig mogelijk te maken. Men kan dit tegenwoordig online doen.

Toch teveel schuld

Een hoge levensstandaard zorgt ervoor dat betalingsachterstanden makkelijk ontstaan. Ook de economische crisis van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat men makkelijk wegzakt in een betalingsachterstand. Wanneer de problematiek te complex is om zelf op te lossen, kan men het beste zo snel mogelijk hulp inschakelen. NVKK heeft de adressen van verschillende instellingen die hulp bieden bij schulden. Een schuldhulpverlener zal proberen om overzicht van de financiële huishouding te krijgen en helpt met het aanvragen van schuldregelingen. Het is belangrijk dat een officiële instelling wordt gevonden want het is helaas zo dat oplichters zich steeds vaker voordoen als schuldhulpverleners. Ook mogen organisaties geen geld vragen van schuldenaren. Vanzelfsprekend raken mensen met een betalingsachterstand door dit soort praktijken alleen nog maar verder in de problemen.