Rente geldlening

De rente van een geldlening is de compensatie die de verstrekker van een lening krijgt, de rente moet een over bepaalde periode worden betaald. Het kan lonen om uw spaargeld te stallen in het buitenland. Ga dan naar de pagina rente in het buitenland. Let wel op de inflaties!

Wat is de rente van een geldlening?

Rente is een essentieel onderdeel van elke geldlening. Rente is de vergoeding die men ontvangt voor het uitlenen van geld. Wie geld leent, betaalt dus niet alleen het geleende geld terug maar ook een extra bedrag (rente). Het idee van rente is ooit bedacht als vergoeding voor het verlenen van een lening en als verzekering dat de lening wordt terugbetaald. Hoe langer men doet over het terugbetalen van een geldlening, hoe meer rente wordt betaald. Rente wordt vaak over een afgesproken tijdsperiode betaald, dit kan variëren van maandelijks, per kwartaal tot jaarlijks. Instellingen die geld lenen moeten zich houden aan een wettelijk maximum voor de rente. Dit is vastgelegd in de Wet op het consumentenkrediet (Wck).

Rente geldlening vergelijken

De rente over een geldlening kan variëren per soort lening en per aanbieder. Een hypotheekrente is anders opgebouwd dan de rente van een debetrekening of een doorlopend krediet. Bij het zoeken naar een gunstige lening is het daarom altijd van belang om eerst te bedenken welke soort lening men wil afsluiten. Vaak is dit afhankelijk van het product dat men wil aanschaffen, de noodzaak die men voelt voor aanschaf en de eigen financiële situatie. Dit laatste is van belang omdat men een realistische kans moet maken om de lening met rente terug te kunnen betalen. Aanbieders van leningen beconcurreren elkaar met gunstige voorwaarden en de hoogte van de rente. Online prijsvergelijken is al jaren zeer populair en ook de verschillen tussen rentes kunnen eenvoudig worden vergeleken. Kijk tijdens het vergelijken goed of de juiste soort lening wordt vergeleken en men een compleet beeld krijgt. Vergelijk dus op verschillende websites. Online vergelijkingen dient men vooral ter oriëntatie te gebruiken. Bij het daadwerkelijke afsluiten van een lening kan de rente alweer zijn veranderd en krijgt men wellicht te maken met bijkomende kosten die niet in de vergelijking zijn meegenomen. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de looptijd van de lening. Over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd is, hoe hoger de rente wordt vastgesteld.

Rente bij een onderhandse lening

Een apart geval is de rente van een zogenaamde onderhandse lening. Er is sprake van een onderhandse lening wanneer men geld leent van een familielid of kennis, zonder tussenkomst van een financiële instelling. Deze vorm van lenen kan dankzij de onderlinge band vaak gunstig uitvallen voor de lenende partij. Er is in principe geen minimum rentepercentage, maar De Belastingdienst zal bij een te lage rente de lening beschouwen als een schenking. Het risico is vervolgens dat een van beide partijen meer belasting moet betalen. Als de lenende partij wel een marktconforme rente wil rekenen, is het bij deze vorm van lenen niet ongebruikelijk om onderling de hoogte van de rente te bepalen. Dit laatste is onmogelijk bij andere vormen van lenen. Het is aan te raden om de onderhandse lening contractueel vast te leggen zodat misverstanden worden voorkomen.