Deurwaarder

Deurwaarder, het eindtraject van schulden. Deurwaarder is een persoon die wordt ingezet om openstaande rekeningen te innen wanneer herinneringen door een incassobureau geen effect sorteren.

Deurwaarder na incassobureau

Wie een rekening niet betaalt, kan in eerste instantie een herinneringsbericht verwachten. Als na verloop van tijd de rekening nog steeds niet is betaald, mag de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Incassobureaus nemen het contact van de schuldeiser over en kunnen extra kosten in rekening brengen. Deze kosten kennen een wettelijk maximum dat afhankelijk is van de hoofdsom. De kosten zijn tot €2500 maximaal 15%, met een steeds lager percentage naarmate het bedrag hoger is. Wanneer de aanmaningen van het incassobureau geen effect sorteren, zal in sommige gevallen een deurwaarder worden ingezet. Wat is een deurwaarder precies en welke bevoegdheden kent hij? Incassobureaus kunnen geen beslag op goederen leggen. Deurwaarders mogen dit wel.

Beslagleggen

Deurwaarders mogen beslag leggen op bepaalde goederen of zelfs een woning ontruimen. Uitzonderingen zijn eerste levensbehoeften zoals kleding, voedsel en bed. Maar goederen betekent in dit geval meer dan alleen spullen. Deurwaarders mogen ook beslag leggen op loon, uitkering of een banktegoed. Vanzelfsprekend zijn dit ingrijpende maatregelen die daarom niet zomaar mogen worden ingezet.

Kantonrechter

Voordat deurwaarders beslag mogen leggen, is een rechtszaak nodig. Deze vindt plaats bij de kantonrechter. De schuldenaar krijgt een bericht om te verschijnen op een zitting. Het heeft geen nut om niet op de zitting te verschijnen want de rechter zal dan toch uitspraak doen. Hiermee wordt ook de kans op verweer verspeeld. Wanneer de rechter bepaalt dat de schuldeiser gelijk heeft, zal deze in een vonnis formuleren hoe de openstaande schuld betaald moet worden. Al vervolgens niet wordt voldaan aan betaling kan de deurwaarder definitief overgaan tot inbeslagname. Men hoeft niet alleen te staan in de soms ingewikkelde procedure. Juridische bijstand is in dit geval aan te raden. Vaak wordt hiervoor verwezen naar het Juridisch loket.

Uitzonderingen

Door het zorgvuldige traject met een rechtsgang lijkt de deurwaarder pas na een zeer lange periode realiteit te worden. Het is gevaarlijk om hier lichtzinnig over te denken omdat een aantal instanties geen deurwaarder nodig heeft om beslag te mogen leggen op goederen. Dit zijn De Belastingdienst, het Openbaar Ministerie bij de inning van boetes, gemeentes, UWV, Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. In plaats van een deurwaarder legen deze instanties een vereenvoudig derdenbeslag in de vorm van een brief aan werkgever of uitkeringsinstantie.