BKR verwijderen

BKR verwijderen? Bezwaar maken kan uitkomst bieden. Wij bieden u een gratis voorbeeldbrief om uw bkr registratie op te heffen.

Bezwaar maken tegen BKR registratie
Klaar met de schuldsanering? Dan hebt u nog 5 jaar lang een (negatieve) registratie op naam staan. Doordat deze registratie 5 jaar lang in het systeem van het bureau krediet registratie blijft staan kunt u nog steeds hinder ondervinden. Tegenwoordig is een werkgeversverklaring niet meer voldoende en wordt steeds vaker een kredietcheck gedaan. Zo’n kredietcheck kan al plaatsvinden als u bijvoorbeeld een woning gaat huren of een geldlening wilt aangaan. Met name in de particuliere woonsector wordt door de bemiddelaar of makelaar een bkr check uitgevoerd. U blijft met zo’n (negatieve) bkr registratie toch een “risico geval” en kunt u gezien worden als een potentiële wanbetaler. U zult begrijpen dat als u de periode van de schuldsanering hebt uitgezeten u nog niet volledig vogelvrij bent. Wel hebt u zelf weer volledig controle over uw eigen financiën en bent u schuldenvrij. Soms kan er sprake zijn van een kwijtschelding van schulden als de instantie/bedrijf de vordering niet via de rechter opeist.

BKR verwijderen brief

Wilt u zelf uw bkr registratie verwijderen? Het is best het proberen waard alvorens u gebruikt maakt van bedrijven die claimen uw bkr registratie te kunnen verwijderen. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Maak hier dan zeker gebruik van. Vaak hebben rechtsbijstandverzekeraars ‘standaard’ brieven welke u kunt gebruiken en hebben zei al ervaring met het opheffen van bkr registraties. Hoewel de meeste rechtsbijstand bedrijven de service volledig aanbieden. Zij zullen dan de BKR instantie aanschrijven met het verzoek uw bkr registratie(s) te verwijderen. Vrijwel alle situaties zijn uniek en dat vereist in zekere zin maatwerk.

BKR verwijderen voorbeeldbrief

Zelf proberen uw bkr te verwijderen? Download hier een voorbeeldbrief om uw bkr te verwijderen. Gratis bezwaarbrief downloaden om van uw bkr registratie(s) af te komen. De voorbeeldbrief betreft een standaard brief waarmee bkr verwijderen mogelijk maakt. Echter, deze brief is bedoelt voor de ‘eenvoudige’ financiële situaties. Indien uw kwestie complex is en u hebt geen rechtsbijstandverzekering ga dan naar het juridisch loket. Hier kunt u gratis juridisch advies inwinnen. Het is van belang dat u alle gegevens invult anders zal uw brief niet in behandeling worden genomen.
bkr verwijderen
Waarom wilt u uw bkr registratie verwijderen? Daarvoor zijn meerdere redenen. Enkele belangrijke redenen om uw bkr registratie op te heffen zijn:

  • Makkelijker geld lenen
  • Makkelijker telefoonabonnement afsluiten
  • Makkelijker een (huur)woning krijgen
  • Makkelijker een auto leasen of huren
  • Makkelijker abonnementen afsluiten

Dit zijn te voornaamste redenen om uw bkr registratie aan te vechten. Download de voorbeeldbrief en stuur deze naar: BKR, Dodewaardlaan 1, 4006 EA te TIEL.

Sociale kredietbank

Als u helemaal geen weg meer kunt vinden in uw financiële situatie dan kunt u terecht bij de sociale kredietbank. Vraag uw gemeente naar het adres. Het is ook mogelijk dat de sociale kredietbank de service bkr verwijderen biedt. Echter, dit is niet zo simpel. Wanneer u in aanmerking komt om gebruik te kunnen maken van de service van de sociale kredietbank ondergaat u eerst een intensief traject. Als u in aanmerking komt voor de sociale kredietbank dan bent u enkele jaren de controle kwijt over uw eigen financiën. Zodra u het volledige traject bij de sociale kredietbank hebt doorlopen bent u schuldenvrij en is uw bkr registratie verwijderd.

BKR registratie verwijderen

Wilt u uw BKR registratie verwijderen? Dit kunt u niet zelf, dit kan alleen de financiële instelling die ervoor heeft gezorgd dat u een BKR notering heeft ontvangen. U kunt alleen een negatieve BKR registratie laten verwijderen, de neutrale registratie die aangeeft dat u een bepaald bedrag geleend heeft of mag lenen geldt voor iedereen.

Opvragen gegevens

U kunt uw BKR registratie verwijderen door allereerst na te gaan of er sprake is van een negatieve registratie en zo ja, welke code deze heeft. U kunt te maken krijgen met een A1, A2, A3, A4 of een H codering. Het is van belang om na te gaan van welke codering(en) er sprake is, voordat u de mogelijkheid heeft om deze te verwijderen. U kunt de BKR registratie verwijderen door bij het BKR een aanvraag te doen. Houd er rekening mee dat het een paar euro kost om uw persoonlijke situatie in te kunnen zien.

Controleren van BKR registratie

Wilt u uw BKR registratie verwijderen? Dan is het vervolgens verstandig om na te gaan of de registraties terecht zijn. Klopt het dat er sprake is van een achterstand bij een bepaalde aanbieder, of is er wellicht iets verkeerd gegaan? Het is verstandig om dit na te gaan, door bijvoorbeeld contact op te nemen met de instelling die voor de negatieve registratie heeft gezorgd. Wellicht kunt u dan de BKR registratie verwijderen door aan te geven dat het gaat om een misverstand en u netjes alles zal betalen.

Afbetalen en laten verwijderen

U kunt tenslotte daadwerkelijk uw BKR registratie verwijderen door ervoor te zorgen dat u eventuele openstaande bedragen netjes betaalt. U zorgt er op die manier voor dat u de aflossingen doet die de instelling van u wilt zien. U kunt vervolgens een verzoek indienen om uw BKR registratie te verwijderen. Het is de instelling die aan het BKR door dient te geven dat de negatieve registratie verwijderd mag worden. Houd er rekening mee dat het nog een aantal jaren te zien zal zijn dat u te maken heeft gehad met bepaalde BKR registraties, waardoor dit invloed kan hebben op uw financiële mogelijkheden.