Preventel

Wat is Preventel? Preventel is een stichting die samenwerking met verschillende aanbieders van telecommunicatie. U kunt hen het best vergelijken met het BKR, al richt men zich specifiek op de abonnementen voor mobiele telefoons. Preventel probeert ervoor te zorgen dat u geen verplichtingen aan gaat die u niet na kunt komen, omdat u deze niet kunt dragen. Er gaat wat dat betreft een beschermende werking vanuit, waardoor u niet zomaar in de financiële problemen terecht zal komen.
Daarnaast zorgt Preventel er natuurlijk voor dat de verschillende telecomaanbieders zicht hebben op wie ze een mobiel abonnement aanbieden. Het is voor hen niet interessant om u een abonnement aan te bieden, op het moment dat u te maken heeft met verschillende andere financiële verplichtingen, waardoor de kans groot is dat u de kosten niet kunt dragen. Wat dat betreft kunt u een bescherming genieten, maar loopt u ook het risico dat een bepaalde aanbieder u niet zal accepteren. Preventel dient zowel het belang van u als consument, als aan de andere kant dat van de aanbieders die u een abonnement aan kunnen bieden.

Wie is Preventel?

Preventel bestaat al sinds 1997, al werd er voorheen gebruik gemaakt van een andere benaming. Het ging destijds om GISMO, dat stond voor Gemeenschappelijk Informatie Systeem Mobiele Operators. Dit dekt de lading beter dan de huidige naam, maar zorgde er aan de andere kant voor dat de bekendheid tegenviel. Sinds 2002 werkt men er onder de naam Preventel. De stichting heeft een vestiging in Deventer en maakt gebruik van een samenwerking met een aantal verschillende providers. Het bedrijf heeft registraties bij de Kamer van Koophandel, de Registratiekamer en het College Bescherming Persoonsgegevens. Het is wat dat betreft een volledig legitieme stichting, die ervoor probeert te zorgen dat zowel klanten als telecomproviders niet te maken krijgen met abonnementen die financieel niet passen of niet wenselijk zijn.
Preventel werkt samen met de verschillende grote telecomaanbieders in Nederland, maar heeft ook contacten met een aantal kleinere bedrijven. Wilt u bijvoorbeeld een mobiel abonnement afsluiten bij KPN of Vodafone? Dan is de kans groot dat men een check bij Preventel uit zal voeren. Daarnaast hebben Telfort, T-Mobile, Hollandsnieuwe, Ben, Yes Telecom Netherlands, Online en Tele2 zich aangesloten bij Preventel. Het grote aantal mobiele operators zorgt ervoor dat er een bijna landelijk overzicht ontstaat van de verschillende abonnementen die er worden afgesloten.

Wat doet Preventel?

Preventel richt zich op zowel personen als bedrijven en is daarmee een stichting die op een brede wijze opereert. Men houdt een registratie bij van een ieder die een abonnement afsluit bij een van de mobiele operators, die er een samenwerking mee hebben. Op het moment dat u er een abonnement heeft lopen is er niets aan de hand, er is in dat geval sprake van een neutrale registratie. Staat er een vordering bij u open en bent u te laat met betalen? Dan kan Preventel die informatie doorgeven aan andere providers, bijvoorbeeld op het moment dat u daar een abonnement af wenst te sluiten.
Preventel heeft een rol als informatieverstrekker en zorgt er daarmee voor dat andere mobiele operators hun conclusies kunnen trekken. Op het moment dat u een abonnement aanvraagt zal de operator een controle bij Preventel uitvoeren. U merkt daar in principe niets van, behalve op het moment dat er inderdaad sprake is van een openstaande vordering bij een van de deelnemers. De kans is dan groot dat de nieuwe provider het abonnement zal weigeren. Voldoe eerst de openstaande vordering bij uw eerdere provider(s), om vervolgens in aanmerking te komen voor een nieuw abonnement.
Bezwaar maken Preventel

Registratie bij Preventel

Bent u benieuwd of u geregistreerd staat bij Preventel? U kunt hier zelf informatie over opvragen, door een brief te sturen aan de stichting. Richt uw brief aan:

Stichting Preventel
Postbus 744
7400 AS Deventer

Zorg er in uw aanvraag in ieder geval voor dat u een aantal van de belangrijke gegevens opneemt. De stichting kan u alleen helpen met een verzoek met het oog op uw eigen situatie en eventuele registratie. Geef daarom in ieder geval aan wat uw naam en voorletters zijn, net als uw geboortedatum en postadres. Bedrijven dienen de naam, het nummer van de KvK en het postadres door te geven.
Op het moment dat u een verzoek indient bij stichting Preventel is het bovendien van belang om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak gebruik van een paspoort, een ID-kaart, een rijbewijs of een verblijfsvergunning. U mag het BSN-nummer onzichtbaar maken, net als bijvoorbeeld de pasfoto. De overige gegevens dienen zichtbaar te zijn. Zodra Preventel de kopie van u ontvangen heeft en het verzoek heeft verwerkt, zal het uw kopie vernietigen. Op die manier voldoet men volledig aan de voorwaarden zoals het College Bescherming Persoonsgegevens die stelt.

Bezwaar aantekenen

Wilt u bezwaar aantekenen tegen een bepaalde registratie, bijvoorbeeld omdat u het idee heeft dat er sprake is van een fout? Dan is het van belang om schriftelijk contact op te nemen met de stichting. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om hen telefonisch te benaderen. In plaats daarvan dient u schriftelijk een bezwaar aan te tekenen. Zorg ervoor dat u uw naam en voorletters vermeldt, net als uw geboortedatum en een postadres. Voeg ook in dit geval een kopie van uw legitimatiebewijs bij, op basis van de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
Voegt u de kopie van het legitimatiebewijs niet bij? Dan kan Preventel het bezwaar dat u maakt helaas niet in behandeling nemen. Dat heeft te maken met het feit dat u alleen bezwaar kunt maken tegen uw eigen situatie en de stichting dient te controleren of u inderdaad bent wie u zegt dat u bent. Als onderneming is het bovendien van belang om het KvK-nummer te vermelden, net als een geldige uittreksel vanuit de Kamer van Koophandel. Zorg ervoor dat dit niet ouder is dan 3 maanden. Aan de hand van deze gegevens kan de stichting uw bezwaar in behandeling nemen en is het mogelijk dat uw registratie wordt vernietigd.

Registratie beëindigen

Wilt u de registratie bij Preventel beëindigen, bijvoorbeeld omdat u een nieuw abonnement wilt afsluiten en het niet lukt om dat te doen? Dan is het van belang om eventuele openstaande vorderingen te voldoen. Houd er rekening mee dat u dit niet bij Preventel dient te doen, maar dat u contact op dient te nemen met de mobiele operator waar u de vordering open heeft staan. Preventel is alleen maar een informatieverstrekker. U kunt een brief schrijven om na te gaan bij welke operator u een vordering open heeft staan, indien u daar zelf niet van op de hoogte bent.
Heeft u kunnen achterhalen waar er een vordering openstaat en heeft u deze inmiddels weten te voldoen? Dan is de operator vervolgens verantwoordelijk voor het beëindigen van de registratie bij Preventel. Geef de operator door dat het uw doel is om hier niet langer geregistreerd te staan, zodat u de mogelijkheid heeft om een abonnement af te sluiten bij een van de andere mobiele providers. Uiteraard dient u er rekening mee te houden dat de administratieve handelingen even wat tijd nodig zullen hebben. Preventel kan u geen mededelingen doen over de snelheid waarmee de registratie verwijderd wordt, dus ga hier op tijd mee van start.