BKR Score

BKR Score is een aanvullende dienst van het BKR waarmee kredietverstrekkers extra informatie krijgen over een geregistreerde consument.

Wat is het BKR?
BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Dit bureau is in het leven geroepen om overkreditering door consumenten binnen de perken te houden. Met het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) wordt elke lening in Nederland tussen de 500 en 125.000 euro die langer dan drie maanden loopt, geregistreerd. Hypotheken zijn hiervan uitgezonderd (behalve wanneer een betalingsachterstand van 120 dagen ontstaat.) Ook huurschulden, inkomensgegevens of belastingschulden staan niet geregistreerd bij het BKR. Organisaties als financiële instellingen, postorderbedrijven en webshops die bij het BKR zijn aangesloten zijn verplicht om een BKR-toetsing te doen voordat zij een nieuwe lening afsluiten. Hierdoor kan worden ingeschat of het risico van een krediet verantwoordelijk is. Het is de bedoeling dat zowel de kredietverstrekker als kredietnemer door de toetsing in bescherming wordt genomen tegen een onverantwoord krediet.

Wat is een BKR Score?

De basis van het BKR-systeem is de toetsing. Het BKR geeft geen uitsluitsel over de lening zelf. De beslissing of een lening doorgang vindt, ligt altijd bij de kredietverstrekker. De BKR Score is een aanvullende dienst die meer informatie geeft, waardoor een betere inschatting kan worden gemaakt of een krediet verantwoordelijk is. Een laag of hoog risicoprofiel wordt opgebouwd met verschillende gegevens waarmee kredietverstrekkers met behulp van statistieken een beter beeld kunnen vormen van een kredietnemer ten opzichte van de gehele populatie geregistreerde leners.

Waaruit bestaat de BKR Score?

Een BKR Score wordt berekend door het gedrag van een persoon in zake leningen en aflossingen te vergelijken met alle personen die op dat moment in het CKI zijn geregistreerd. Om precies te zijn geeft de BKR Score een inschatting van de kans dat een kredietnemer over 18 maanden in het CKI geregistreerd staat met een betalingsprobleem. De BKR Score bestaat uit drie onderdelen: een score tussen de 0 en 1000, een scoreklasse (A tot en met L) voor meer overzicht en een risicopercentage dat tussen de 0 en 100% ligt. Ook al heet de BKR Score objectief te zijn, blijft deze score nog steeds voor interpretatie vatbaar, zeker wanneer de score in een middengebied valt.

BKR gegevens zelf inzien?

Over een BKR registratie en score kan veel onzekerheid bestaan bij de consument. Gelukkig geeft het BKR de mogelijkheid om de eigen gegevens in te zien. Dit kan zowel online als op papier. Online kan men ook een premium toegang aanschaffen met twee belangrijke voordelen: men kan controleren wie de eigen gegevens heeft opgevraagd en men krijgt een e-mail wanneer de gegevens worden gewijzigd. De aanvraag van BKR gegevens kan online gedaan worden, waarbij men rekening moet houden met een verwerkingsperiode van een aantal dagen vanwege de verwerking van de legitimatie. Een papieren overzicht is ook bij een filiaal van de eigen bank aan te vragen, vanzelfsprekend met vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Na betaling wordt het overzicht naar het eigen huisadres gestuurd. Een samenvatting delen vormt een aanvullende dienst van het BKR waarmee een samenvatting van de persoonlijke gegevens, waaronder achterstandscoderingen, kan worden gedeeld.