CKI

Het CKI staat voor Centraal Krediet Informatiesysteem. BKR informeert banken en kredietverstrekkers over de leningen die u hebt afgesloten. Door de CKI-toetsing wordt u en de geldverstrekker beschermt omdat er gekeken wordt of het verantwoord genoeg is om een nieuw krediet af te sluiten. Daarbij geeft het CKI systeem dus informatie over uw lopende en afgesloten leningen. Het CKI geeft informatie over 6 verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen bestaan uit:

  • Verzendhuiskredieten
  • Doorlopende kredieten
  • Obligo’s (valutatermijncontracten, niet-volgestorte aandelen en gebruikte krediet)
  • Hypothecaire kredieten (enkel het geval als u een achterstand hebt)
  • Schuldregelingen (afspraken die u hebt gemaakt met kredietverstrekker, incassobureau’s)
  • Aflopende kredieten

Grafiek betalingsproblemen

CKI toets

Zodra u een nieuwe geldlening wilt afsluiten kan er dus een cki toets plaatsvinden. Het Centraal Krediet Informatiesysteem is een registratiesysteem waarbij uw leningen wordt bijgehouden en zal aan de hand van gegevens in dit registratiesysteem worden beoordeeld of u een nieuw krediet kunt afsluiten. Op dit moment staan er ruim 9 miljoen mensen geregistreerd in het cki registratiesysteem. De overgrote meerderheid komt keurig haar betalingsverplichtingen na. De percentage van mensen die hun betalingsverplichting nakomen is ruim 92%. Hieruit kunt u dus concluderen dat circa 8% van de Nederlanders moeite heeft om aan de belastingverplichtingen te voldoen. De geldleningen die binnen deze 8% vallen bestaan voornamelijk hypotheeknemers. Geschat wordt dat ruim 60.000 Nederlanders moeite hebben met het nakomen van de hypotheeklasten. In de grafiek betalingsproblemen ziet u de periode van 2005 tot 2012 van mensen welke niet aan hun financiële verplichten konden voldoen.