Sparen in het buitenland

Sparen in het buitenland? Wat zijn de voor- en nadelen? Sparen in het buitenland lijkt de oplossing om de lage rentetarieven in Nederland te omzeilen al komt daar meer bij kijken dan men misschien verwacht. Bovendien dient u rekenschap te houden met de inflatie die voor dat land geldt. Voornamelijk in het verre buitenland kan de inflatie enorm schommelen.

Hoge buitenlandse rente

Wie op een van de vele vergelijkingssites de tarieven voor spaarrentes bestudeert, zal misschien overwegen om in het buitenland een spaarrekening te openen. Rentes tot 7% (bij deposito’s wel tot 9%), daar kan al decennia geen enkele bank in Nederland tegenop. Zeker wanneer de inflatie als factor wordt meegenomen, is het rendement van sparen in Nederland weinig opbeurend. De conclusie ligt voor de hand: sparen in het buitenland is zeer aantrekkelijk. Waarom vluchten spaarders dan niet massaal naar het buitenland?

Buitenlandse spaarrekening openen

Ook al is er in principe vrij verkeer van kapitaal in de Europese Unie zal men niet zo eenvoudig een spaarrekening in een ander EU-land kunnen openen. Zo vragen de meeste banken om een woonadres in het land waar de spaarrekening wordt geopend. Hiermee wordt de concentratie van spaargeld in een land met een hogere rente tegengegaan. Bovendien wordt het parkeren van zwart geld bemoeilijkt. Wie een tweede huis in het buitenland heeft, kan dus probleemloos een spaarrekening in het desbetreffende land openen. Binnen de EU heeft dit echter weinig nut omdat de rentes weinig uit een lopen. In sommige landen als Zwitserland is het openen van een spaarrekening eenvoudiger maar moet men dit persoonlijk doen. Daarnaast hanteren Zwitserse banken meestal een minimum storting en moet men rekening houden met kosten die wij in Nederland niet gewend zijn. Hoe verder men buiten Europa gaat zoeken, hoe groter de kans is dat men een hoge rente tegenkomt en wellicht meer kans ziet om een spaarrekening te openen. Hierbij moet men met een aantal risico’s rekening houden

Risico’s buitenlands sparen

Is sparen in het buitenland te mooi om waar te zijn? Dat hangt van een aantal factoren af waarbij een gedegen risicoafweging noodzakelijk is. Ook al ligt IJsland in Europa heeft het Icesave-debacle destijds veel spaarders in problemen gebracht. Wie wil sparen in het buitenland zal dus goed moeten kijken naar de stabiliteit van de economie en de munt. Deze inschatting is voor leken vaak moeilijk te maken. Daarnaast is de politieke stabiliteit in landen met een aantrekkelijke rente aantrekkelijk (een goed voorbeeld in Pakistan) niet altijd gegarandeerd, wat weer van invloed kan zijn op de economie. Kijk bij het afsluiten van een spaarrekening in het buitenland altijd of er een garantiestelsel. Spaargeld is in de EU bijvoorbeeld tot 100.000 euro gegarandeerd bij faillissement van een bank. Een mogelijk gunstig alternatief is om in Nederland te sparen bij een buitenlandse bank, al zullen de tariefverschillen minder spectaculair zijn.