Rente buitenland

Rente buitenland: wat is het verschil?
Rente in het buitenland kan verschillen van Nederlandse spaartarieven, maar loont het de moeite om in het buitenland een spaarrekening te openen?

Gunstige rente buitenland

Iedereen hoort wel eens de klacht dat de rente in Nederland zo laag is. Een blik op de spaarrekening veroorzaakt de twijfelende gedachte of het nog wel nut heeft om te sparen. Op zulke momenten kijkt men over de landsgrenzen of het rentetarief daar niet gunstiger is. In onze directe omgeving (België en Duitsland) valt dit tegen en is de rente zelfs lager dan in Nederland. Toch is het mogelijk om uiteindelijk gunstigere rentetarieven in het buitenland te vinden. In dat geval kan men proberen om een spaarrekening te openen in het betreffende land. Of kleven daar nog nadelen aan?

Spaarrekening buitenland

Het lijkt zo eenvoudig om een spaarrekening te openen in een land met hogere rentetarieven. In de praktijk valt dit echter vaak tegen. In principe zou men vanwege het vrije verkeer van kapitaal als ingezetene van een EU-land in elk ander land van de Europese Unie een spaarrekening mogen openen. Helaas vragen banken in het buitenland meestal om een woonadres in het land van de bank. Bovendien verschillen de rentetarieven binnen de EU niet veel van elkaar. Voor echt hogere rentes moet men verder kijken in landen als Turkije, Australië, Brazilië of Pakistan.

Risico’s

De Nederlandse rente mag dan op een bepaald moment veel verschillen met die in het buitenland maar sparen in andere landen is verbonden met enkele risico’s. De economie van het land hoeft niet stabiel te zijn (gevaar voor inflatie) en bij maatschappelijk onrust kan de rente en de munteenheid plotseling een duikvlucht nemen. In Nederland wordt spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel wat in andere landen niet zo hoeft te zijn. Wanneer een bank failliet gaat, bestaat het risico dat men al zijn spaargeld kwijt is. Ook is het belangrijk om te bestuderen hoe het belastingstelsel in het land werkt. Er is een reëel gevaar dat men namelijk zowel in Nederland als in het land van het spaartegoed belasting moet betalen. Dit maakt het verschil in rente opeens veel minder aantrekkelijk.

Vergelijken

Er zijn zoveel banken op de wereld, waar moet men beginnen met het zoeken naar een gunstige rente? Het antwoord is natuurlijk online te vinden. Op vergelijkingssites zijn handige up-to-date rentevergelijkingen per land te vinden. In veel gevallen zijn er ook lijsten met de meest gunstige rentetarieven ongeacht het land van herkomst. Vanzelfsprekend is het vinden van een mooie buitenlandse rente de eerste stap die gevolgd moet worden door gedegen onderzoek.