Geld lenen zonder BKR voor ZZP

Geld lenen zonder BKR voor ZZP is interessant voor iedere Nederlandse potentiële kredietnemer die graag een lening wenst af te sluiten zonder problemen. Als ZZP’er of beter gezegd als zelfstandige zonder personeel lijkt dat op het eerste zicht niet zo’n eenvoudige zaak. De kans is namelijk groot dat u op een bepaald ogenblik een factuur in de bus krijgt waar u niet meteen aan kunt voldoen met alle vervelende gevolgen van dien. Als u een bepaalde schuld niet tijdig kunt aflossen, dan loopt u namelijk het risico om een BKR codering toegekend te krijgen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Is dat wel het geval, dan is het vaak noodzakelijk om te weten hoe geld te kunnen lenen zonder BKR. Wij vertellen u graag hoe u daar als ZZP’er precies te werk voor kunt gaan!

Geld lenen zonder BKR als zelfstandige zonder personeel

Als zelfstandige zonder personeel is het vaak niet zo eenvoudig om een lening af te sluiten, laat staan wanneer u over een codering bij het BKR beschikt. Geld lenen zonder BKR voor ZZP is dan ook een vraag die vaak wordt gesteld binnen de financiële wereld. Gelukkig bestaan er daar verschillende goede oplossingen voor. U kunt er als zelfstandige zonder personeel steeds voor kiezen om een beroep te doen op een alternatieve financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten. Bijgevolg zijn zij ook niet verplicht om een toetsing uit te voeren op de kredieten die ze verstrekken. Let wel, het feit dat er geen toetsing bij dergelijke maatschappijen wordt uitgevoerd wil niet zeggen dat u geen waarborgen zult moeten geven.

Snel en eenvoudig geld lenen zonder BKR voor ZZP

We weten inmiddels dat het mogelijk is om geld te lenen zonder BKR voor ZZP, maar wat wanneer u snel nood heeft aan een beetje extra financiële middelen? In dat geval beschikt u nog over verschillende mogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld allereerst voor kiezen om een klein beetje geld te lenen door middel van het mini krediet. Dan kunt u een bedrag tot duizend euro lenen en dat zonder dat er ook maar enige BKR controle voor wordt uitgevoerd. Heeft u snel nood aan meer geld, dan kan een onderhandse lening nog de oplossing bieden. In dat geval wordt er een lening afgesloten tussen twee bevriende partijen, eventueel door middel van een onderhandse overeenkomst. Ook op die manier kunt u zonder probleem als ZZP’er geld lenen zonder BKR.

Geld lenen zonder jaarcijfers

Wanneer u als bedrijf naar een bank stapt om geld te lenen is geld lenen zonder jaarcijfers het eerste waar u ongetwijfeld aan zult denken. Jammer genoeg is dat in de praktijk alles behalve eenvoudig. Banken staan tegenwoordig sowieso lang niet te springen om bedrijven van een krediet te voorzien, laat staan wanneer ze geen jaarcijfers voor kunnen leggen. Wanneer u deze niet ter beschikking heeft hoeft u echter nog niet meteen in paniek te slaan. Indien u als bedrijf voldoende financiële waarborgen kunt verstrekken voor de aangevraagde lening kan deze nog steeds worden goedgekeurd. Ook een persoonlijke borgstelling voor de zakelijke lening kan dan een interessante oplossing bieden.

Zakelijk geld lenen zonder jaarcijfers

Wanneer een bedrijf naar de bank stapt om een lening af te sluiten heeft de eerste vraag die ze voorgeschoteld krijgt uiteraard betrekking tot de jaarcijfers. Wanneer een bedrijf een grote lening wenst af te sluiten met een looptijd van ettelijke jaren is het immers niet meer dan logisch dat de bank wordt voorzien van een bepaald toekomstperspectief. Dat toekomstperspectief wordt steeds gebaseerd op cijfers uit het verleden en dus ook deels op de groei die de onderneming in kwestie heeft meegemaakt. Het spreekt voor zich dat het afsluiten van een grote lening geen goed idee is wanneer het bedrijf in kwestie reeds verschillende opeenvolgende jaren verlies draait. Zakelijk geld lenen zonder jaarcijfers is wat dat betreft bijzonder moeilijk, zeker omdat banken steeds strenger worden voor wat het verstrekken van zakelijke kredieten betreft.

Weinig geld lenen zonder jaarcijfers

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen op een zeker ogenblik nood hebben aan een klein beetje extra kapitaal. Het hoeft daarbij niet om een groot bedrag te gaan en de kans is groot dat de onderneming in kwestie het geleende bedrag op zeer korte termijn terug kan afbetalen, maar is dat wel mogelijk? Eerder op deze pagina hebben we aangegeven dat geld lenen zonder jaarcijfers voor een onderneming niet bepaald eenvoudig is. Dat is ook zo, alleen kan de mini lening daar misschien deels verandering in brengen. Deze kleine kredietvorm maakt het mogelijk om een bedrag tot duizend euro te lenen voor een periode van maximum 30 dagen en is niet alleen beschikbaar voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Weinig geld lenen zonder jaarcijfers door gebruik te maken van de mogelijkheden van de mini lening is dan ook zeker en vast mogelijk.