BKR toetsing

Het systeem dat het BKR gebruikt is de CKI. CKI staat voor Centraal Krediet informatiesysteem. Hierin staan alle krediet vermeld die u heeft afgesloten/lopen en niet alleen kredieten waarbij u een betalingsachterstand hebt. BKR toetsing wordt door iedere aanbieder van financiële producten getoetst en zijn de geldverstrekkers dit ook verplicht te controleren.

BKR Toetsing
De registratie en toetsing van het bkr gebeurd altijd wanneer u een leningaanvraag doet. Het maakt in principe niet uit voor welke kredietvorm u een geldbedrag vraagt. De geldverstrekker raadpleegt altijd het bkr register of daar mogelijk vermeldingen van u instaan. Mede op basis van gevonden resultaten wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het krediet wat u heeft aangevraagd. Wordt uw kredietaanvraag goedgekeurd dan zal het afgesproken bedrag/lening worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie afgekort dus het BKR.

Controle kredietregistratie

Elke kredietverstrekker heeft toegang tot het bkr register om te kunnen achterhalen of u hier instaat. Wanneer u alle betalingsverplichtingen nakomt dat heeft dit geen gevolgen voor het niet leveren van het krediet. Mocht het resultaat negatief zijn en dat u een of meerdere betalingsachterstanden hebt zou het bkr een negatief advies geven voor het verlenen van het krediet.
bkrtoetsing

Negatief bkr registratie

Wanneer de bank / geldverstrekker u controleert middels het bkr toetsing in het register en vervolgens de melding een negatief advies geeft dan is de kans erg klein dat uw aanvraag doorgang vindt. Mede hierdoor kunnen toekomstige aanvragen ook belemmerd worden. Aanvragen als een telefoonabonnement, doorlopend krediet, creditcard, hypotheek enzovoorts. Echter, de laatste jaren zijn er wel een aantal aanbieders op de markt gekomen waarbij geen bkr kredietcheck wordt gedaan. Wanneer een kredietverstrekker geen bkr toetsing uitvoert dan zal dit om een laag financieel bedrag gaan. Immers, bij hogere bedragen is elke financiële instelling in Nederland verplicht een bkr toetsing uit te voeren. Aan de hand hiervan wordt mede beoordeeld of u kredietwaardig bent en de kans aannemelijk is dat u aan uw verplichten kunt blijven voldoen.

bkr inzage
Bij het BKR kunt u een inzage formulier invullen om zo inzage te krijgen over de gegevens die over u bekend zijn bij het bkr. Voor de inzage bent u enkel het identiteitsbewijs nodig. Verder kunt u op verschillende manieren uw bkr registraties opvragen.

Codes BKR

Het registratiesysteem werkt met een aantal afkortingen.

Code Omschrijving
HY > Hypotheek – achterstand
AK > Aflopend Krediet
SR > Schuldregelingen
TC > Telecommunicatievoorzieningen
RK > Doorlopend krediet
VK > Verzendhuis krediet
RO > Overige Obligo’s