Lening simulatie

Wilt u een lening simulatie uitvoeren? U kunt op die manier nagaan wat een bepaald krediet u zal kosten, zodat u goed weet waar u aan toe bent. Het is verstandig om zo te bepalen of u het krediet kunt betalen, of dat dit problemen oplevert in combinatie met andere lopende kredieten.

Bescherming door BKR

U kunt zelf een lening simulatie uitvoeren, maar er daarnaast vanuit gaan dat ook het BKR uw financiële situatie in de gaten zal houden. Zodra er sprake is van een bestaand krediet, zal het BKR dit doorgeven aan de financiële instelling die daar met het oog op een nieuw krediet om vraagt. Er ontstaat op die manier als vanzelf een bescherming, zodat u niet teveel krediet op kunt bouwen. De bank zal vervolgens bepalen of u het krediet alsnog af kunt sluiten, of dat het risico te groot wordt.

Zelf berekenen en vergelijken

U kunt zelf een lening simulatie doen, bijvoorbeeld om na te gaan of een andere registratie bij het BKR wellicht tot problemen zal leiden. Stel dat u een inkomen heeft van €30.000 per jaar. Het is via een lening simulatie dan mogelijk om te berekenen wat u maximaal kunt lenen. Komt u met de bestaande en de nieuwe lening boven dat bedrag uit? Dan is de kans groot dat een controle bij het BKR tot een probleem zal leiden. Blijft u op basis van de lening simulatie binnen het maximum? Dan is er niets aan de hand en kunt u de lening gewoon aanvragen.

Lening simulatie en online afsluiten

U kunt zelf een lening simulatie uitvoeren om na te gaan wat u maximaal kunt lenen, of om na te gaan wat het u maandelijks zal kosten op het moment dat u het krediet aangaat. Kunt u de maandlasten betalen en is het krediet voor u een belangrijke vorm van financieren? Dan kunt u de lening simulatie online uitvoeren en het krediet vervolgens direct aanvragen. Zodra de bank akkoord gaat kunt u het bedrag op uw rekening verwachten en kunt u bijvoorbeeld een nieuwe auto of een keuken van het geld kopen.