Starterslening

Starterslening aanvragen
Wilt u gebruik maken van een starterslening, bijvoorbeeld omdat u vanwege een BKR notering niet voldoende kunt lenen voor de aankoop van een woning? U kunt met behulp van deze lening het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen overbruggen.

Gunstige voorwaarden

U kunt rekenen op gunstige voorwaarden voor de starterslening, waardoor dit u kan helpen om toch een eigen woning aan te kopen. U kunt standaard profiteren van een rentevaste periode van 15 jaar, al betaalt u de eerste 3 jaren helemaal niets voor de lening. Dit betekent dat u wel een bepaald bedrag extra kunt lenen, terwijl u daar aan de andere kant nog geen kosten voor hoeft te maken. Dit zorgt ervoor dat u de starterslening kunt gebruiken om de woning te kopen die u op het oog heeft, ook wanneer de bank hier niet direct in mee wil.

Starterslening zonder rente

De starterslening kan u goed helpen op het moment dat u al een ander krediet heeft lopen. Dit krediet is waarschijnlijk bekend bij het BKR, waardoor de bank dit af zal trekken van uw mogelijkheden tot lenen. U kunt dan een starterslening gebruiken om het laatste deel van de kosten te overbruggen. Zodra uw inkomen na enkele jaren is gestegen kunt u de starterslening gaan afbetalen. Wat dat betreft zorgt u er met deze lening voor dat u de extra kosten als het ware 3 jaar uit kunt stellen, omdat u pas na die periode rente en aflossing gaat betalen.

Gemeente bepaalt voorwaarden

Het is de gemeente die bepaalt aan welke voorwaarden u precies dient te voldoen, om in aanmerking te komen voor een starterslening. De gemeente zal in ieder geval kijken naar uw inkomen, uw eigen vermogen en maakt daarnaast gebruik van eventueel aanvullende voorwaarden. De gemeente zorgt er op die manier voor dat u als starter een starterslening aan kunt vragen, wanneer u die nodig heeft om de financiering rond te krijgen. Bovendien bepaalt de gemeente voor welk bedrag u gebruik kunt maken van een starterslening en wat u aan de andere kant zelf dient te betalen.